1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Dokumentace pro uživatele...
  4. Výpočetní klastry FZÚ

Výpočetní klastry FZÚ

Mezi výpočetní klastry FZÚ, které jsou integrované do prostředí MetaCentra, patří klastr Luna2019, zakoupený v prosinci 2019. O rok později, v prosinci 2020, byl klastr rozšířen o další 4 výpočetní uzly.
V následujícím roce, v prosinci 2021, se uskutečnil nákup šesti nových výpočetních uzlů. Tyto uzly se od předchozích liší hardwarovou konfigurací, a tak byly označeny jako klastr Luna2021.
V roce 2022 bylo z prostředků GA ČR Junior Star projektu 22-06008M „CADTARSIS“, nositel Ing. Prokop Hapala, Ph.D., zakoupeno šest výpočetních serverů, pojmenovaných jako klastr Luna2022.

Klastry jsou umístěné ve velké serverovně na pracovišti Slovanka. Uživatelé z FZÚ mají na těchto klastrech zaručené přednostní právo prostřednictvím fronty luna.

Články