1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Dokumentace pro uživatele...
  4. Výpočetní klastry FZÚ
  5. Klastr Luna2022

Klastr Luna2022

Klastr byl financován z GA ČR Junior Star projektu 22-06008M „CADTARSIS“, nositelem projektu je Ing. Prokop Hapala, Ph.D.

Klastr Luna2022 tvoří 6 výpočetních uzlů luna201.fzu.czluna206.fzu.cz . Jedná se o stroje typu 2U Asus RS720A-E11-RS12.

Každý uzel má 64 CPU (2x 32-core AMD Epyc 7513), 1x GPU (NVidia A40), 512 GB RAM a 800 GB /scratch. Na všech uzlech je nainstalovaný OS Debian 11.
Uzly NEJSOU propojené Infinibandem.

Čelní pohled na klastr Luna2022