FAQs - Časté dotazy uživatelů (farma Goliáš)

⌘K
  1. Domů
  2. Dokumentace
  3. FAQs – Časté dotazy...
  4. Zadávání úloh pod frontov...
  5. Jak se spustí interaktivní úloha?

Jak se spustí interaktivní úloha?

A: Interaktivní úloha je určena především pro ladění a překlady programů. Spustí se pomocí přepínače -interactive. Získáte prompt shellu na přiděleném výpočetním uzlu. Z terminálu můžete zadávat příkazy. Po ukončení shellu bude úloha zrušena.

[username@ui3 ~]$ condor_submit -interactive normal_job_submission_file
Submitting job(s).
1 job(s) submitted to cluster 1234567.
Waiting for job to start...
Welcome to slot1@minis01.farm.particle.cz!
[username@minis01 dir_24682]$

[username@minis01 dir_24682]$ pwd
/scratch/condor/dir_24682

[username@minis01 dir_24682]$ ... commands ...

[username@minis01 dir_24682]$ exit
logout
Connection to condor-job.minis01.farm.particle.cz closed.
[username@ui3 ~]$

Pozn.: Pro krátké interaktivní úlohy do 20 minut lze také použít syntaxi:

condor_submit -interactive request_cpus=1 request_memory=500M