FAQs - Časté dotazy uživatelů (farma Goliáš)

⌘K
  1. Domů
  2. Dokumentace
  3. FAQs – Časté dotazy...
  4. Zadávání úloh pod frontov...
  5. Jaké jsou pro úlohy nastavené defaultní limity?

Jaké jsou pro úlohy nastavené defaultní limity?

A: Pro hodnotu walltime, počet CPU a velikost paměti jsou nastavené defaultní hodnoty. Tyto hodnoty můžete změnit v job_submission_file.

+MaxRuntime = 1200
request_memory = 2G
request_CPUs = 1 

Maximální doba běhu úlohy je nastavena na 2 týdny.

Pokud úloha překročí požadovaný MaxRuntime nebo trojnásobek hodnoty request_memory, tak bude frontovým systémem ukončena.

Podrobnější informace naleznete na stránce Job Restrictions and Resource Limits