FAQs - Časté dotazy uživatelů (farma Goliáš)

⌘K
 1. Domů
 2. Dokumentace
 3. FAQs – Časté dotazy...
 4. Zadávání úloh pod frontov...
 5. Jakým způsobem se úloha zadává?

Jakým způsobem se úloha zadává?

A: Úloha se zadává pomocí příkazu condor_submit. Předem musíte mít připravený job_submission_file, ve kterém specifikujete požadavky Vaší úlohy. Každé úloze je přidělená dvojice identifikačních čísel: prvním je ClusterId, druhým ProcId. Pokud zadáváte N úloh v rámci jednoho condor_submit příkazu, potom ClusterId je stejné a ProcId nabývá hodnot od 0 do N-1.

Soubor, který má batch system spouštět, musí mít nastavený executable bit.

condor_submit job_submission_file

Příklad job_submission_file:

# --------------------------------------------
# HTCondor Job Submission File
# --------------------------------------------
universe        = vanilla
executable       = test.sh
arguments        = $(ClusterId) $(ProcId)

# stdout, stderr and log files
output         = output/test.$(ClusterId).$(ProcId).out
error          = error/test.$(ClusterId).$(ProcId).err
log           = log/test.$(ClusterId).log

# required resources
request_cpus      = 1
request_memory     = 5G
request_disk      = 20G
+MaxRuntime       = 7200
accounting_group    = group_auger.user

queue

Více informací naleznete na stránce Job Submission File
Další příklady job_submission_file jsou k dispozici na stránce Job Submission File Examples