Aktuality

Proběhlo tradiční Setkání s uživateli

Dne 30. 11. 2023 proběhlo v sále Solid-21 tradiční setkání s uživateli Výpočetního střediska. Představili jsme přechod na nové webové stránky spravované WordPressem, drobné změny v nastavení systému a proběhlé i plánované změny hardwaru. S uživateli jsme diskutovali o nejčastějších problémech.…

5. středisko v celém WLCG

Naše středisko se stalo 5. střediskem v celém WLCG (z více než stovky zapojených středisek), kde máme implementováno centrální monitorování síťového provozu. To je důležité pro plánování a průběh Network Challenge 2024 i pro standardní provoz. Ve srovnání s CERN je náš provoz malý, ale i tak ve špičkách dosahuje 100 Gbps. Na grafu za posledních osm hodin je maximální průměrný přenos v desetiminutovém intervalu 50 Mbps (graf používá jednotky MBytes/sec, nutné násobit 8 pro Mbps).…

cs_CZČeština
Přejít nahoru