News

WLCG Data Challenge 24

Během druhého týdne DC24 (WLCG Data Challenge) k nám od pondělí 19. 2. od 10 hodin do pátku 23. 2. 22 hodin přitékala data průměrnou rychlostí 51,6 Gbps s maximálním hodinovým průměrem 75,9 Gbps. Směrem od nás se přenášelo v průměru 43,5 Gbps s maximem 71,1 Gbps. Celkem jsme tedy za 4,5 dne přijali 2,5 PB dat a odeslali 2,1 PB.…

Meeting with users

Dne 30. 11. 2023 proběhlo v sále Solid-21 tradiční setkání s uživateli Výpočetního střediska. Představili jsme přechod na nové webové stránky spravované WordPressem, drobné změny v nastavení systému a proběhlé i plánované změny hardwaru. S uživateli jsme diskutovali o nejčastějších problémech.…

Centrální monitorování síťového provozu

Our center became the 5th center in the entire WLCG (out of more than a hundred participating centers) where we have implemented central monitoring of network traffic. This is important for the planning and running the Network Challenge 2024 as well as for standard operations. Compared to CERN, our traffic is small, but it still reaches 100 Gbps at peak times. On the graph for the last eight hours, the maximum average transfer in a ten-minute interval is 50 Mbps (the graph uses units of MBytes/sec, it is necessary to multiply by 8 for Mbps).

en_USEnglish
Přejít nahoru