1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Dokumentace pro uživatele...
  4. Datové prostory
  5. Domovský adresář /home

Domovský adresář /home

Adresář /home je přístupný ze všech login serverů a ze všech výpočetních uzlů. Je zálohován, jeho prostor je omezen kvótou.

Kvóty

Rozlišujeme dva stupně: soft limit a hard limit. V současné době je defaultně pro nového uživatele nastaven soft limit na hodnotu 8 GB a hard limit na hodnotu 10 GB. Při překročení soft limitu obdrží uživatel varování. Hard limit už překročit nemůže, data se přestanou zapisovat.

Míru zaplnění adresáře /home a výši limitů lze zjistit po zalogování na login server ui.farm.particle.cz pomocí příkazu

quota -Qs -f /home/

Pozn.: Tento příkaz zpravidla trvá několik minut.

Disk quotas for user XXXXXX (uid 1111):

Filesystemblocksquotalimitgracefilesquotalimitgrace
nfs01.farm.particle.cz:/mnt/home1025M3072M4096M 1132100 

Zvýšení kvóty

Pokud uživatel potřebuje v adresáři /home větší prostor, může požádat o zvýšení kvóty. Svou žádost náležitě odůvodní a pošle na e-mailovou adresu fzu zavináč rt4.cesnet.cz do RT systému .