1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Dokumentace pro uživatele...
  4. Práce s certifikátem
  5. Převod do jiných formátů

Převod do jiných formátů

Certfikát je typicky uložen do internetového prohlížeče. Exportem certifikátu získáme soubor s příponou p12. Pro použití v gridovém prostředí je třeba ho převést do formátu pem příkazy:

openssl pkcs12 -clcerts -nokeys -in usercert.p12 -out usercert.pem
openssl pkcs12 -nocerts -in usercert.p12 -out userkey.pem