1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Dokumentace pro uživatele...
  4. Datové prostory
  5. Nezálohované datové prostory /mnt/nfsXY

Nezálohované datové prostory /mnt/nfsXY

Pomocí NFS jsou FS mountovány na všechny login servery a na všechny výpočetní uzly jako adresáře /mnt/nfsN, kde N je číslo v názvu serveru. Pokud chcete tyto datové prostory využívat, stačí si zde vytvořit vlastní adresář.

Tato úložiště se nezálohují! Pro zálohování dat lze využít Datová úložiště poskytovaná sdružením CESNET – viz návod a odkazy na stránce Další možnosti zálohování.

  • /mnt/nfs17 (80 TB) a /mnt/nfs19 (180 TB) – může využívat každý uživatel farmy Goliáš
  • /mnt/nfs18_auger (91 TB) – pouze pro uživatele skupiny auger
  • /mnt/nfs20-23_auger (115 TB) – pouze pro uživatele skupiny auger
  • /mnt/nfs24-25_auger (164 TB) – pouze pro uživatele skupiny auger

Při každém přihlášení na login server ui.farm.particle.cz se uživateli automaticky zobrazí tabulka s přehledem jeho aktuálniho obsazení prostoru na jednotlivých NFS serverech. U domovského adresáře je uvedená nastavená výše kvóty, včetně upozornění, zda-li byla kvóta překročena.