1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Dokumentace pro uživatele...
  4. Základní informace
  5. Nový uživatel

Nový uživatel

Každý nový zájemce o používání farmy Goliáš musí vyplnit Žádost o zřízení účtu. V rámci bezpečnosti by heslo pro první přihlášení mělo být netriviální. Žádost musí být schválena a podepsána vedoucím příslušné sekce. Řádně vyplněnou a schválenou žádost je nutné v papírové formě dodat vedoucímu Výpočetního střediska (RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.). Pro urychlení celé procedury je možné žádost naskenovat a poslat e-mailem (chudoba zavináč fzu.cz).

Jakmile obdržíte e-mailem potvrzení o zřízení účtu, je nutné se přihlásit na login server ui.farm.particle.cz. Při prvním přihlášení budete automaticky vyzváni ke změně hesla. Dokud si heslo nezměníte, nebudete mít možnost dále pracovat. Heslo by mělo být silné, tzn. mělo by se skládat alespoň ze 12 znaků a obsahovat kombinaci znaků alespoň ze třech znakových sad – malá písmena, velká písmena, číslice nebo speciální symboly (např. %, &, *, # apod.).

Každý nový uživatel farmy Goliáš je automaticky přihlášen do e-mailové skupiny hepfarm zavináč fzu.cz. Prostřednictvím tohoto e-mailu bude informován o novinkách, o změnách v konfiguraci, o plánovaném výpadku farmy apod. Plánované výpadky budou oznámeny minimálně 3 dny dopředu.

Tato e-mailová skupina není určena k řešení problémů a požadavků. Veškeré problémy a požadavky je třeba posílat výhradně do RT systému na e-mailovou adresu fzu zavináč rt4.cesnet.cz. Tímto způsobem je zaručeno, že se požadavek nebo problém okamžitě dostane ke všem administrátorům. Pokud uživatel kontaktuje pouze jednoho konkrétního administrátora, ten múže být delší dobu nepřítomný (dovolená, školení apod.) a řešení problému nebo požadavku se zbytečně prodlouží.