1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Dokumentace pro uživatele...
  4. Fronta luna
  5. Obecná charakteristika

Obecná charakteristika

Fronta luna je určena pouze pro uživatele z FZÚ. Uživatel, který chce ve frontě luna počítat, musí být zařazen do skupiny luna. Zařazení provede po domluvě Jana Uhlířová (+420 266 052 968).

Každý uživatel skupiny luna je také automaticky zaveden do mailing listu vs-luna zavináč fzu.cz. Prostřednictvím tohoto listu jsou uživatelé informováni o plánovaných i neplánovaných odstávkách, o novinkách, o připravovaných změnách apod.

Fronta luna má na uzlech luna nastavenou vysokou prioritu. Pokud jsou v ní úlohy čekající na spuštění, tak se na uzlech luna nespouštějí jiné úlohy z jiných front. V rámci fronty se úlohy řadí podle fairshare uživatele (podrobnosti zde).
Defaultní hodnota walltime je nastavena na 24 hodin, maximální hodnota na 2190 hodin (90 dnů).

Všechny výpočetní uzly luna65-105 jsou přiřazené frontě luna a obecným frontám q_2h a q_4h kromě uzlu luna.fzu.cz, který je vyhrazen pro interaktivní práci.
Výpočetní uzly luna201-206 jsou přiřazené frontě luna a obecným frontám gpu, q_2h, q_4h, q_1d, runone a galaxydev.
Aktuální rozdělení lze zjistit na webových stránkách MetaCentra v sekci „Stav zdrojů“, např. na stránce https://metavo.metacentrum.cz/pbsmon2/props#group2node

Nastavení fronty luna:

  • defaultní hodnota walltime: 24 hodin
  • maximální hodnota walltime: 2160 hodin (90 dnů)
  • priorita: 70