1. Domů
  2. Dokumentace
  3. Dokumentace pro uživatele...
  4. Využití datových úložišť

Využití datových úložišť

Datová úložiště (DÚ) provozuje sdružení Cesnet. Datová úložiště jsou vhodná pro zálohu a archivaci dat – viz Pravidla využití (v platnosti od 9.července 2018).

Datová úložiště jsou hierarchická, to znamená, že systém automaticky podle potřeby přesouvá soubory, ke kterým se delší dobu nepřistupovalo, na pomalejší média – magnetické pásky a vypínatelné disky (MAID). Soubory jsou pro uživatele stále viditelné v souborovém systému, jen je třeba počítat s tím, že přístup k souborům na magnetických páskách může být pomalejší.

Přesunům dat mezi jednotlivými vrstvami úložiště se říká migrace. Existuje několik typů migrační politiky. Pro VO_Metacentrum je nastaven pouze typ tape_tape. Tento typ znamená, že soubory se ukládají na dvě různé magnetické pásky.

Na DÚ má každý uživatel MetaCentra předpřipravené dva podadresáře (symbolické linky, které směřují do adresářové struktury VO_Metacentrum):

  • VO_metacentrum-tape_tape/ – pro data typu záloha, tzn. časově omezeno, data uchovávána pouze po dobu jednoho roku
  • VO_metacentrum-tape_tape-archive/ – pro data typu archiv

Podadresáře VO_Metacentrum mají nastavenou soft kvótu 5 TB. Aktuální stav kvót lze zjistit na stránce https://metavo.metacentrum.cz/cs/myaccount/index.html – volba „Přehled kvót“.

Datová úložiště jsou připojena přes NFSv4 na všechny stroje MetaCentra jako:

  • /storage/du-cesnet/home/username/VO_metacentrum-tape_tape/
  • /storage/du-cesnet/home/username/VO_metacentrum-tape_tape-archive/

Přesun dat lze provést pomocí rsync nebo scp.

rsync -avHS --no-g /storage/praha1/home/username/my-archive /storage/du-cesnet/home/username/VO_metacentrum-tape_tape/

Další informace jsou k dispozici: