FAQs - Časté dotazy uživatelů (farma Goliáš)

⌘K
  1. Domů
  2. Dokumentace
  3. FAQs – Časté dotazy...
  4. Nový uživatel
  5. Jak si na login serveru spustím grafický terminál?

Jak si na login serveru spustím grafický terminál?

A: Postup je následující:

1.krok: na ui[1-3].farm.particle.cz

  • spustit VNC server. Při prvním spuštění je nutné zadat heslo. Heslo může být libovolné a je třeba si ho zapamatovat – bude vyžadováno VNC klientem. Po startu VNC serveru se na konzoli vypíše číslo displeje, na němž byl spuštěn.
vncserver -localhost

2.krok: na lokálním počítači

  • vytvořit SSH tunel
ssh -f -C -N -L 5901:127.0.0.1:590x username@ui[1-3].farm.particle.cz

kde x je číslo displeje, na němž běží spuštěný VNC server

  • spustit VNC klienta
vncviewer localhost:x

kde x je číslo displeje, na němž běží spuštěný VNC server

Běžící VNC server lze na ui[1-3].farm.particle.cz ukončit příkazem:

vncserver -kill x

kde x je číslo displeje, na němž byl VNC server spuštěn

V případě, že používáte OS Windows, je potřeba v Putty nastavit SSH tunnels (viz obr.) a spustit vncviewer.