FAQs - Časté dotazy uživatelů (farma Goliáš)

⌘K
  1. Domů
  2. Dokumentace
  3. FAQs – Časté dotazy...
  4. Datové prostory
  5. Jak zjistím, kolik mám ještě v adresáři /home volného místa?

Jak zjistím, kolik mám ještě v adresáři /home volného místa?

A: Míru zaplnění adresáře /home a výši limitů lze zjistit po zalogování na login server ui.farm.particle.cz pomocí příkazu

quota -Qs -f /home

Pozn.: Tento příkaz zpravidla trvá několik minut.

Disk quotas for user XXXXXX (uid 1111):

Filesystemblocksquotalimitgracefilesquotalimitgrace
nfs01.farm.particle.cz:/mnt/home1025M3072M4096M 1132100 

Podrobnější informace naleznete na stránce Domovský adresář /home.