FAQs - Časté dotazy uživatelů (farma Goliáš)

⌘K
  1. Domů
  2. Dokumentace
  3. FAQs – Časté dotazy...
  4. Zadávání úloh pod frontov...
  5. Jak si mohu nastavit maximální počet běžících úloh?

Jak si mohu nastavit maximální počet běžících úloh?

A: V případě, že potřebujete omezit počet běžících úloh, potom stačí přidat do job_submission_file požadavek na concurrency_limits a definovat, kolik jednotek z defaultniho limitu každá úloha potřebuje. Defaultní hodnota limitu je nastavena na 1000 jednotek. Syntaxe požadavku je následující:

concurrency_limits = $(Owner):Y

kde Y je počet jednotek využívaný každou úlohou (1000 / „požadovaný maximální počet běžících úloh“ = Y).

Příklad 1: Pokud potřebujete nastavit omezení na všechny Vaše běžící úlohy, např. maximálně 50 běžících úloh, t.j. 1000 / 50 = 20 jednotek pro jednu úlohu, přidejte do Vašeho job_submission_file požadavek:

concurrency_limits = $(Owner):20

Příklad 2: Pokud potřebujete nastavit omezení na běžící úlohy v rámci jednoho submitování, potom jako název limitu použijte Cluster ID. Např. pro 25 běžících úloh, t.j. 1000 / 25 = 40 jednotek pro jednu úlohu, přidejte do Vašeho job_submission_file požadavek:

concurrency_limits = $(ClusterID):40