FAQs - Časté dotazy uživatelů (farma Goliáš)

⌘K
  1. Domů
  2. Dokumentace
  3. FAQs – Časté dotazy...
  4. Zadávání úloh pod frontov...
  5. Lze omezit počet běžících úloh, které přistupují ke stejnému NFS serveru?

Lze omezit počet běžících úloh, které přistupují ke stejnému NFS serveru?

A: Pokud zadáváte najednou několik set nebo tisíc úloh a všechny úlohy přistupují k jednomu NFS serveru, potom doporučujeme omezit počet běžících úloh, a předejít tak zahlcení a pomalé odezvě daného NFS serveru. Defaultní hodnota limitu je nastavena na 1000 jednotek pro jeden NFS server.

Nastavení je jednoduché. Do job_submission_file přidejte požadavek concurrency_limits. Použijte následující syntaxi a zvolte konkrétní NFS server (nfs17-25). Definujte, kolik úloha spotřebuje jednotek z defaultního limitu. Pro první otestování doporučujeme hodnotu 1, t.j. 1000 / 1 = maximálně 1000 úloh.

Příklad:

concurrency_limits = nfs18:1

Pokud úlohy vyžadují intenzivnější přístup na NFS server, potom je vhodné hodnotu zvýšit např. na 5, t.j. 1000 / 5 = maximálně 200 úloh nebo 10, t.j.1000 / 10 = maximálně 100 úloh.

Příklad:

concurrency_limits = nfs19:5