FAQs - Časté dotazy uživatelů (farma Goliáš)

⌘K
  1. Domů
  2. Dokumentace
  3. FAQs – Časté dotazy...
  4. Ostatní
  5. Jaké verze gcc jsou na farmě dostupné?

Jaké verze gcc jsou na farmě dostupné?

A: Na filesystému mountovaném pomocí cvmfs se nachází velké množství předinstalovaných prostředí různých verzí a architektur. Najdete je v adresáři /cvmfs/sft.cern.ch/lcg/contrib/gcc.

[username@ui3 ~]$ ll /cvmfs/sft.cern.ch/lcg/contrib/gcc

Pokud znáte verzi a architekturu, pro kterou budete kompilovat svůj SW, stačí pak jen načíst setup.sh (nebo setup.csh) zvolené verze a požadované prostředí by mělo být dostupné.

Např.:

[username@ui3 ~]$ source /cvmfs/sft.cern.ch/lcg/contrib/gcc/4.9.3/x86_64-slc6/setup.sh
[username@ui3 ~]$ gcc --version
gcc (GCC) 4.9.3 Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc. ...