FAQs - Časté dotazy uživatelů (farma Goliáš)

⌘K
  1. Domů
  2. Dokumentace
  3. FAQs – Časté dotazy...
  4. Nový uživatel
  5. Jak změním svoje přístupové heslo?

Jak změním svoje přístupové heslo?

A: Pokud jste nový uživatel, měl byste si heslo změnit co nejdříve, jakmile e-mailem obdržíte potvrzení o zřízení účtu. Přihlašte se na login server ui.farm.particle.cz. Při prvním přihlášení budete automaticky vyzván ke změně hesla. Dokud si heslo nezměníte, nebudete mít možnost dále pracovat. Heslo by mělo být silné, tzn. mělo by se skládat alespoň ze 12 znaků a obsahovat kombinaci znaků alespoň ze třech znakových sad – malá písmena, velká písmena, číslice nebo speciální symboly (např. %, &, *, # apod.).

Heslo si můžete měnit podle vlastního uvážení. Zatím nejsou stanovené žádné časové lhůty. Stačí se přihlásit na login server ui.farm.particle.cz a pomocí příkazu passwd si heslo změnit. Na dalších strojích (výpočetních uzlech) se heslo už změní automaticky.

ssh ui.farm.particle.cz
passwd